AS Hosting: dedicated servers (windows dedicated server, linux dedicated server) > 자유게시판

본문 바로가기


자유게시판

AS Hosting: dedicated servers (windows dedicated server, linux dedicat…

페이지 정보

작성자 Jerold 작성일 22-12-10 03:07 조회 10 댓글 0

본문

Windows dedicated server. Standaard hostingpakketten bieden niet altijd de volledige vrijheid, rent dedicated server die een professionele webmaster nodig heeft. Het huren van een dedicated server geeft in een dergelijk geval wel alle vrijheid over de configuratie van zowel het de server als de software. Dedicated servers van AS Hosting worden altijd volledig op klantspecificatie opgeleverd. Je kunt kiezen uit Windows of Linux en eventueel voor een Control panel, voor het managen van je hosting.

Windows Dedicated Servers. Je eigen Windows server voor серверы под эмуляторы bluestack het hosten van websites, applicaties en e-mail. Linux Dedicated Servers. Je eigen Linux server voor het hosten van websites, applicaties en e-mail.

If you liked this post and you would like to receive extra data with regards to dedicated server rent kindly pay a visit to our own web-page.

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.

DAE-SUNG TECH CO., LTD. (Office & Factory) 33, Noksansandan 261-ro 74beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea
TEL : 82-51-831-4440 FAX : 82-51-831-4490 webmaster@milpol.co.kr
COPYRIGHT ⓒ 2021 DAE-SUNG TECH CO., ALL RIGHTS RESERVED.